Súhlasy a potvrdenia

Potvrdenie o registrácii spoločnosti ALMI-EKO s.r.o.

Potvrdenie o registrácii ALMI-EKO

Zobraziť
Rozšírený súhlas na nakladanie a prepravu nebezpečného odpadu v rámci okresu Nové mesto nad Váhom

Rozšírený súhlas na nakladanie a prepravu NO v rámci okresu NMNV

Zobraziť
Rozšírený súhlas na zber odpadu

Rozšírený súhlas na zber

Zobraziť
Súhlas na nakladanie a prepravu nebezpečného odpadu v rámci okresu Nové mesto nad Váhom

Súhlas na nakladanie a prepravu NO v rámci okresu NMNV

Zobraziť
Súhlas na nakladanie a prepravu nebezpečného odpadu v rámci Slovenska

Súhlas na nakladanie a prepravu NO v rámci SR

Zobraziť
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Zobraziť
Oprávnenie na odstraňovanie azbestu

Oprávnenie na odstraňovanie azbestu

Zobraziť