Odlučovače ropných látok a lapače tukov sú dôležitou súčasťou odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia. Ich čistenie a servis má veľký význam pre ochranu životného prostredia a dodržiavanie environmentálnych noriem. Neefektívne alebo zanedbané čistenie týchto zariadení môže viesť k znečisťovaniu vôd, poškodeniu ekosystémov a ohrozeniu zdravia ľudí. Preto je dôležité dodržiavať pravidelnú údržbu a správne postupy pri ich čistení. 

Kontrola a údržba týchto zariadení podľa platných právnych predpisov a noriem je nevyhnutná pre správne fungovanie prevádzok a dodržiavanie environmentálnych požiadaviek.

Čistenie odlučovačov ropných látok

Odlučovače ropných látok sú zariadenia navrhnuté na zachytávanie a oddelenie ropných látok a nečistôt z povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch. Ich úlohou je zabezpečiť, aby povrchový odtok dažďovej vody s obsahom ropných látok a iných kontaminantov bol správne upravený pred vypustením do životného prostredia.

Pre efektívne fungovanie odlučovačov je dôležité pravidelné čistenie, ktoré sa vykonáva pomocou špeciálnych postupov a technológií. Tak zabezpečíme efektívne odstránenie ropných látok a nečistôt z týchto zariadení.

Rezervujte si čistenie
Čistenie odlučovačov ropných látok

Radi vám pomôžeme s čistením a údržbou odlučovačov ropných látok a tukov.

Kontaktujte nás
Čistenie lapačov tukov

Čistenie lapačov tukov

Lapače tukov sú zariadenia navrhnuté na zachytávanie a separáciu jedlých tukov a olejov z odpadových vôd. V prevádzkach verejného a závodného stravovania, kde sa vyskytuje vysoká koncentrácia tukov, sú lapače nevyhnutnou súčasťou odpadového spracovania. Podobne ako odlučovače ropných látok, aj lapače tukov vyžadujú pravidelné čistenie na udržanie ich účinnosti a správneho fungovania.

Čistenie lapačov tukov je kľúčové pre zachovanie ich účinnosti. Pri čistení sa odstraňujú nahromadené tuky, oleje a nečistoty, ktoré sa zachytávajú vo vnútri lapača tukov. Existuje niekoľko metód a postupov ich čistenia vrátane odstraňovania tukov mechanickým spôsobom a fyzikálno-chemickým procesom. Je dôležité pravidelne čistiť lapače tukov, aby sa zabránilo ich preplneniu a zablokovaniu, čo by mohlo mať negatívny vplyv na spracovanie odpadových vôd.

Rezervujte si čistenie