Poskytujeme odborné a individuálne poradenstvo pre firmy, organizácie a verejnú správu s cieľom dosiahnuť efektívne a udržateľné nakladanie s odpadom a udržateľný rozvoj.

Máme dlhoročné skúsenosti s riešením otázok týkajúcich sa triedenia odpadu, správneho nakladania s odpadom a implementácie environmentálnych opatrení. Naša poradenská služba je zameraná na poskytovanie informácií, odporúčaní a stratégií na zlepšenie odpadového hospodárstva.

Potrebujete odborné poradenstvo v odbore odpadového hospodástva? Sme tu pre vás!

Kontaktujte nás

Poradenstvo pre správne triedenie odpadu

Správne triedenie odpadu je kľúčovým krokom v odpadovom hospodárstve. Naši odborníci vám poskytnú potrebné informácie a návody na správne triedenie rôznych typov odpadu, ako sú plasty, papier, sklo, organický odpad, elektronický odpad a ďalšie.

Poradíme vám, ako minimalizovať množstvo odpadu a zlepšiť recyklačné procesy, ako správne oddeliť jednotlivé frakcie odpadu a ako vytvoriť efektívny systém triedenia vo vašej firme alebo verejnej budove.

poradenstvo pre spravne triedenie odpadu
poradenstvo pre spracovanie odpadu

Poradenstvo pre efektívne nakladanie s odpadom

Efektívne nakladanie s odpadom zahŕňa nielen triedenie odpadu, ale aj správny výber metód a technológií na jeho recykláciu a spracovanie. Naši odborníci vám pomôžu identifikovať možnosti recyklácie a využitia odpadu vo vašom konkrétnom prostredí.

Odporučíme vám ekonomicky a ekologicky výhodné spôsoby nakladania s odpadom, ako aj zákonné a regulačné požiadavky, ktoré je potrebné dodržiavať.

Poradenstvo v legislatívnom rámci

Legislatívne požiadavky v odpadovom hospodárstve sa často menia a vyžadujú si pozornosť a predovšetkým ich dodržiavanie. Naši odborníci vám pomôžu s pochopením aktuálnych legislatívnych požiadaviek a pomôžu vám pri plnení zákonných povinností a správe dokumentácie.

Taktiež poskytujeme poradenstvo pri príprave projektov a žiadostí o finančné prostriedky na podporu odpadového hospodárstva.

poradenstvo v rámci legislatívy v odpadovom hospodárstve

Kontakt a možnosti spolupráce

Ak máte záujem o naše poradenské služby, neváhajte nás kontaktovať. Poskytujeme individuálny prístup a riešenia prispôsobené vašim konkrétnym potrebám a cieľom.

Kontaktujte nás