Zvozová technika ALMI-EKO

ALMI-EKO ponúka možnosť využitia veľkokapacitných kontajnerov.

Likvidácia starých záťaží – odborne a bezpečne.

Odborná likvidácia a sanácia materiálov s obsahom azbestu v exteriéroch