Na prevoz odpadu máme k dispozícii menšie ale aj väčšie vozidlá značky DAF, IVECO a najnovšie aj FIAT.

ALMI-EKO má pre vás aj veľkoobjemové kontajnery.

O likvidáciu starých záťaží sa postaráme odborne a bezpečne.

Odborná likvidácia a sanacia materiálov s obsahom azbestu