ALMI-EKO, s.r.o. je slovenská spoločnosť poskytujúca služby v odpadovom hospodárstve.

Firma bola založená v roku 2016 a za svoju viac ako 5 ročnú existenciu si získala dôveru desiatok zákazníkov po celom Slovensku.

Naša činnosť je primárne zameraná na zber nebezpečných odpadov od pôvodcov pôsobiacich v jednotlivých oblastiach hospodárstva t. j. od výrobnej, cez sféru poskytovania služieb až po poľnohospodársku sféru.

Do portfólia našich služieb patrí aj:

  • odstraňovanie azbestu z exteriérov budov. Demontáž a likvidáciu azbestov poskytujeme právnickým osobám, aj súkromným osobám – občanom
  • likvidácia starých environmentálnych záťaží a riešenie likvidácie špecifických odpadov
  • čistenie odlučovačov ropných látok
  • odvoz a likvidácia iných ako nebezpečných odpadov

Sme malá rodinná firma, ktorá si zakladá na princípe poskytovania vysokej kvality služieb, a stálym zvyšovaním efektivity pracovných postupov sme schopní poskytované služby ponúkať za primerané ceny.

 

                                                                                                                                                         Ing. Michal Bednár

 

Naši spokojní klienti

nahrávam mapu - chvíľu strpenia prosím....

Skalica: 48.845200, 17.227900
Holíč: 48.808300, 17.162800
Gbely: 48.717700, 17.117700
Senica: 48.678800, 17.366200
Bratislava: 48.151700, 17.109300
Kúty: 48.659800, 17.019100
Myjava: 48.754000, 17.565000
Nitra: 48.312900, 18.089400
Sereď: 48.288900, 17.730900
Nové Mesto n.V.: 48.755900, 17.822600
Trenčín: 48.892400, 18.039400
Banská Bystrica: 48.738400, 19.157300
Zvolen: 48.576300, 19.128500
Levice: 48.216300, 18.600100
Nové Zámky: 47.992100, 18.175800
Topoľčany: 48.559400, 18.175400
Partizánske: 48.626400, 18.373000
Žilina: 49.223500, 18.739300
Bytča: 49.223600, 18.558700
Martin: 49.072500, 18.929200
Košice: 48.717200, 21.249700
Humenné: 48.935000, 21.902000
Michalovce: 48.751400, 21.921200
Prešov: 48.997600, 21.240200